Skip to main content

jaarverslag

jaarverslag

Er zijn meerdere redenen waarom bedrijven ervoor kiezen een jaarverslag uit te brengen. Levert een rapportage enkel positieve cijfers? Dan zorgt het natuurlijk voor extra motivatie. Maar het kan ook mogelijke werkpunten blootleggen. In ieder geval is een duidelijk overzicht van je bedrijfsactiviteiten en wat die hebben opgebracht altijd een bruikbare tool om je toekomststrategie te bepalen.

duurzaamheidsverslag

Soms beslis je om een stap verder te gaan. Met een apart duurzaamheidsverslag bied je alle stakeholders een transparante inkijk in je duurzame bedrijfsactiviteiten en – doelstellingen. Hoe presteer je sociaal-ethisch en op het vlak van milieu en hoe staat dit tegenover het economisch aspect (People-Planet-Profit)?

Trek gewapend naar je stakeholders met een jaarverslag uit ervaren handen.

hoe wij te werk gaan

Bij Astrix hebben we al meer dan twintig jaar ervaring in het herleiden van ingewikkelde data tot een helder en gestructureerd verslag: van kerncijfers en sleuteldata tot een uitgebreide resultatenberekening. Met behulp van deskundige visuals en grafieken zorgen we ervoor dat je gewapend naar je stakeholders kunt trekken.